Najlepsze akcesoria do rowerów - Blog

Pierwszy światowy raport na temat wzroku, opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia w październiku 2019 roku, wykazał, że różnego typu zaburzenia widzenia dotyczyły ponad 2,2 mld światowej populacji, z czego ponad 1 mld nie miał dostępu do stałej opieki okulistycznej. Te liczby stale wzrastają.