Motionfox keeping kids safe

Osoby pełnoletnie  nie potrzebują zezwolenia na prowadzenie  roweru. Karta rowerowa wydawana jest dzieciom, które ukończyły dziesiąty rok życia i pragną otrzymać dokument, który upoważnia je do jeżdżenia po ulicy. Karta jest dokumentem, którego uzyskanie wymaga zdania przez dziecko egzaminu (są one organizowane przeważnie w szkołach). Sam egzamin nie jest płatny i mogą podejść do niego wszyscy uczniowie. To pierwsze prawo jazdy jest szczególnie przydatne tam, gdzie dzieci są zmuszone do jazdy ulicą, a także piętnastolatkom, które chcą prowadzić pojazdem zaprzęgowym. Karta poświadcza, że młody człowiek zna przepisy ruchu drogowego i wie, jak zachowywać się na drodze. Jeżeli nastolatek posiada już uprawnienia do prowadzenia np. motoroweru, wówczas nie musi przystępować do osobnego egzaminu. W tym wypadku każdy dokument, który daje prawo prowadzenia pojazdów działa, jak karta. Ale jak zdobyć kartę rowerową? Aby móc przystąpić do egzaminu, trzeba w pierwszej kolejności przejść kurs. Takie zajęcia organizowane są przeważnie w szkołach podstawowych, a prowadzić może je nauczyciel, policjant, lub sam egzaminator. Egzamin jest zazwyczaj dość prosty, a jego przebieg nie jest dokładnie ustalony przez żadne odgórne rozporządzenia. Dzieci maja obowiązek nauczyć się nie tylko znaków drogowych, ale również pewnego rodzaju świadomości na drodze. Muszą dobrze określać sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu, bo tylko dzięki temu unikną nieprzyjemnych zdarzeń. Praktyczna część egzaminu wymaga tylko umiejętności stabilnego poruszania się na rowerze i podstawowej wiedzy z zakresu jego budowy. Po pomyślnym przejściu testu, dyrektor danej szkoły wystawia dokument ze zdjęciem. Dzieci, które ukończyły już szkołę podstawową, ale wciąż muszą posiadać owe zezwolenie na poruszanie się po drodze kurs i egzamin przechodzą w najbliższym Ośrodku Szkolenia Kierowców. Warto zachęcić dziecko do uzyskania swojego pierwszego prawa jazdy. Dzięki odbytemu kursowi, rodzice mają pewność, że ich pociecha doskonale zdaje sobie sprawę  z tego, jaką odpowiedzialnością jest włączanie się do ruchu i jak zachowywać się na drodze. Dzięki karcie maluch nie zostanie upomniany przez policjanta, a rodzice unikną mandatu, gdy dziecku zdarzy się wjechać na drogę.