W ujęciu naukowym rehabilitacja obejmuje szereg działań, które mają za zadanie doprowadzić do sprawności osoby niepełnosprawne. Oczywiście, nie zawsze chodzi o duże uszkodzenia – niekiedy w grę wchodzą pozostałości po chorobach czy wypadkach, które wymagają opieki nie tylko fizycznej, ale i psychologicznej. Bardzo często dotyczy zwłaszcza pozostałości po urazach sportowych. Czy jednak rehabilitacja w Bielsku-Białej radzi sobie z takimi przypadkami jak chociażby urazy po sportach rowerowych?

[caption id="attachment_1132" align="alignleft" width="216"]rehabilitacja bielsko-biała Rehabilitacja po urazie rowerowym w Bielsku-Białej[/caption]

Polska teoria rehabilitacji jasno komunikuje, że przeprowadzenie wszelkich zabiegów mających na celu powrót do sprawności jest zasadne jedynie wówczas, gdy są to zabiegi przeprowadzane kompleksowo. Dlatego również rehabilitacja w Bielsku-Białej przebiega w sposób kompleksowy, zależnie od tego, co zalecą lekarze. Niekiedy niezbędna jest jedynie rehabilitacja ruchowa z elementami psychoterapii, podczas gdy innym razem potrzebna będzie również stymulacja neurologiczna, zwłaszcza przy poważniejszych uszkodzeniach obejmujących mózg oraz układ nerwowy, które mogą być efektem upadków zwłaszcza po jeździe na terenach górzystych. Rodzaj stosowanej terapii powinien być każdorazowo oceniany przez lekarza prowadzącego, który może również stwierdzić zasadność zmiany dotychczasowych zajęć.

Kompleksowość rehabilitacji w Bielsku-Białej jest sprawą istotną, jako że w Polsce każdy z obywateli ma darmowy oraz pełnoprawny dostęp do zajęć i terapii rehabilitacyjnych, o ile tylko lekarz stwierdzi ich potrzebę. Dzięki temu, po kilkutygodniowym oczekiwaniu w przypadku mniej naglących przypadków, albo też od razu, w przypadkach wymagających szybkiego działania, każdy człowiek potrzebujący rehabilitacji dostaje odpowiednie, stymulujące powrót do zdrowia terapie.